woensdag 16 oktober 2019
Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

mij onthouden help 
inschrijving
14 februari 2017

Tijdens je M2/M3 coschappen krijg je meer verantwoordelijkheid en kan je te maken krijgen met stress, daarnaast komen er belangrijke keuzemomenten op je pad. De één kan hier beter mee omgaan dan de andere. Om coassistenten hierin te begeleiden hebben we in het Deventer Ziekenhuis in samenwerking met Academycoaching het project NowWhat ontwikkeld.

NowWhat is een vrijwillig te volgen project van 3 maanden lang met persoonlijke gesprekken, workshops en groepsessies. Uiteindelijke doelen zijn het voorkomen van stress, ondersteuning geven bij de te maken keuzes en het verhogen van zelfvertrouwen. Voor verdere informatie kan je terecht op de website van Academycoaching: 

http://www.academycoaching.nl/nowwhat/


Vandaag
13:30 Coachgroep
15:15 DOO: ECG cursus deel 2
23 oktober
12:00 NowWhat
13:45 Kort onderwijs: behandeling van DM type 2
14:30 KWC: Medische microbiologie
15:45 Kort onderwijs: revalidatie
30 oktober
12:30 Kort onderwijs: anatomie hand en pols
13:30 Coachgroep
15:15 DOO: ECG cursus deel 3