maandag 22 juli 2019
Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

mij onthouden help 
inschrijving

Tropengeneeskunde

Beschrijving

Voor co-schappen Tropengeneeskunde of Sociale Geneeskunde in de tropen zijn er een aantal opties. Een goede planning, in overleg met de affiliatie coördinator, de coördinator buitenlandstages (dr. JR Huizenga), de regionale coördinator Sociale Geneeskunde en stageverlenende instanties is cruciaal. Een buitenlandstage (ook een 11e of 12e), die zodanig is vorm gegeven dat die leidt tot een formeel studieresultaat (dus tot toekenning van extra studiepunten) komt in aanmerking voor facultaire subsidies. Meer informatie hierover vind je in de studiegidsVandaag
00:00 Astrid afwezig
Woensdag
13:00 VGT onderwijs
31 juli
13:00 VGT onderwijs
7 augustus
13:00 VGT onderwijs
12 augustus
00:00 Karin afwezig
14 augustus
13:00 VGT onderwijs