dinsdag 19 februari 2019
Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

mij onthouden help 
inschrijving

Tropengeneeskunde

Beschrijving

Voor co-schappen Tropengeneeskunde of Sociale Geneeskunde in de tropen zijn er een aantal opties. Een goede planning, in overleg met de affiliatie coördinator, de coördinator buitenlandstages (dr. JR Huizenga), de regionale coördinator Sociale Geneeskunde en stageverlenende instanties is cruciaal. Een buitenlandstage (ook een 11e of 12e), die zodanig is vorm gegeven dat die leidt tot een formeel studieresultaat (dus tot toekenning van extra studiepunten) komt in aanmerking voor facultaire subsidies. Meer informatie hierover vind je in de studiegidsMorgen
13:30 Coachgroep
15:15 KWC Nefrologie
27 februari
12:00 NowWhat
13:30 FTO: Therapeutic Drug Monitoring
15:30 KWC Gynaecologie
6 maart
12:45 Kinderfysiologie
13:30 Coachgroep
15:15 KWC Reumatologie
13 maart
13:00 DOO: doelmatigheid
14:15 KWC Urologie