dinsdag 19 januari 2021
Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

mij onthouden help 
inschrijving

Huisartsgeneeskunde

Beschrijving

Het huisartsgeneeskundig decor geeft zicht op de geneeskunde in zijn volle breedte. Elke student heeft vier weken om hier zicht op te krijgen. 

Kenmerkend voor de huisartsgeneeskunde is de toegankelijkheid van de huisarts voor iedere burger, met elk denkbaar gezondheidsprobleem in welk stadium dit probleem zich ook bevindt. Naast deze laagdrempeligheid zijn continue en persoonsgerichte zorg belangrijke kenmerken van de huisartsgeneeskunde. 

Het uitgangspunt van huisartsgeneeskundig denken is dat een patiënt in principe gezond is tenzij het tegendeel is bewezen. Het denken en handelen van de huisarts is voor een belangrijk deel ingegeven door het morbiditeitpatroon in de eerstelijn en door diens functie als arts, poortwachter en verwijzer/samenwerker. Ieder die in de kliniek is opgeleid krijgt te maken met een andere manier van denken en doen bij entree in de eerstelijnsgeneeskunde. Begrip hiervan is noodzakelijk omdat elke arts, met welk specialisme ook, samenwerkt met huisartsen en werkt met patiënten die normaal gesproken thuis leven.

De stage wordt grotendeels bij een vaste huisartsdocent gelopen. In een aantal gevallen begeleiden twee huisartsdocenten de student. De indeling voor de stage wordt uitgevoerd door de affiliatie. Met hem/haar kun je overleg plegen over de indeling van de stage en eventuele voorkeuren bekend maken.

Het is niet mogelijk om zelf een stageplaats te regelen. De onderwijsaffiliatie heeft een vaste groep van huisartsen die bekend is met het verlenen van stages en regelmatig wordt bijgeschoold.Morgen
12:30 Infuus beleid
13:30 KWC gezondheidsrecht I