dinsdag 19 januari 2021
Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

mij onthouden help 
inschrijving

Geriatrie

Beschrijving

(Klinische) geriatrie is het specialisme voor de kwetsbare oudere patiënt in het ziekenhuis. De geriatrie legt zich vooral toe op ouderen met meerdere aandoeningen tegelijkertijd. Daarbij gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische en (als gevolg daarvan) sociale en functionele problemen.

Het co-schap geriatrie is vooral een poliklinische stage. Nieuwe patiënten wor-den eerst samen met de geriater gezien. De anamnese en het lichamelijk onder-zoek worden geobserveerd en nabesproken. Geleidelijk gaat de coassistent zelf nieuwe patiënten zien op de poli, onder supervisie van de geriater. Daarnaast is het mogelijk om spoedpatiënten te beoordelen op de SEH of de poli en consulten op andere afdelingen te doen.

De coassistent is zo in de gelegenheid om kennis te maken met typisch geriatri-sche problemen (zoals delier, cognitieve stoornissen, vallen, polyfarmacie), maar ook diverse internistische, neurologische en psychiatrische problemen. Er zijn veel korte onderwijsmomenten n.a.v. de casuïstiek.Morgen
12:30 Infuus beleid
13:30 KWC gezondheidsrecht I