zondag 27 november 2022
Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

mij onthouden help 
inschrijving
3 maart 2022

Tijdens je M2/M3 coschappen krijg je meer verantwoordelijkheid en kan je te maken krijgen met stress, daarnaast komen er belangrijke keuzemomenten op je pad. De één kan hier beter mee omgaan dan de andere. Om coassistenten hierin te begeleiden hebben we in het Deventer Ziekenhuis in samenwerking met Academycoaching het project NowWhat ontwikkeld. 

NowWhat is een vrijwillig te volgen project van 3 maanden lang met persoonlijke gesprekken, workshops en groepsessies. Uiteindelijke doelen zijn het voorkomen van stress, ondersteuning geven bij de te maken keuzes en het verhogen van zelfvertrouwen. Voor verdere informatie kan je terecht op de website van Academycoaching.


Woensdag
12:45 DOO Euthanasie
13:30 Coachgroep
15:15 Gezondheidsrecht
7 december
12:45 Elektroconvulsietherapie
13:30 KWC Cardiologie
15:15 DOO Palliatieve zorg