zondag 20 september 2020
Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

mij onthouden help 
inschrijving
10 januari 2020

Tijdens je M2/M3 coschappen krijg je meer verantwoordelijkheid en kan je te maken krijgen met stress, daarnaast komen er belangrijke keuzemomenten op je pad. De één kan hier beter mee omgaan dan de andere. Om coassistenten hierin te begeleiden hebben we in het Deventer Ziekenhuis in samenwerking met Academycoaching het project NowWhat ontwikkeld. 

NowWhat is een vrijwillig te volgen project van 3 maanden lang met persoonlijke gesprekken, workshops en groepsessies. Uiteindelijke doelen zijn het voorkomen van stress, ondersteuning geven bij de te maken keuzes en het verhogen van zelfvertrouwen. Voor verdere informatie kan je terecht op de website van Academycoaching:  

http://www.academycoaching.nl/nowwhat/


Woensdag
09:00 Voortgangstoets
13:30 Gezondheidsrecht I
15:15 Cardiologie: antistolling
30 september
12:00 Introductie NowWhat nieuwe studenten
12:30 Kort onderwijs: klinische chemie
13:30 Coachgroep
15:00 KWC: Oogheelkunde
15:15 BLS
7 oktober
12:00 Introworkshop NowWhat
13:15 Kort onderwijs: kindermishandeling