woensdag 12 juni 2024
Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

mij onthouden help 
inschrijving

Privacyverklaring

5 maart 2024

Privacyverklaring
De Affiliatie van DZ Academie van het Deventer Ziekenhuis (hierna: de Affiliatie), gevestigd aan de Nico Bolkesteinlaan 75, 7416 SE Deventer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
De heer J.H. de Greeff is de Functionaris Gegevensbescherming van de Stichting Affiliatie van het Deventer Ziekenhuis. Hij/zij is te bereiken via fg@dz.nl.
Adres: Nico Bolkesteinlaan 75, 7416 SE Deventer
Telefoon: 0570 53 52 01

Persoonsgegevens die wij verwerken
De affiliatie verwerkt je persoonsgegevens doordat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Geboortedatum
– Telefoonnummer
– Inloggegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij je persoonsgegevens verwerken
De Affiliatie verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je bent vindbaar voor de medecoassistenten en de begeleiding (coaches, coördinatoren).
– Versturen van mailingen.

Hoe lang we je persoonsgegevens bewaren
De Affiliatie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Cookies of vergelijkbare technieken
De Affiliatie gebruikt in principe geen cookies of vergelijkbare technieken, behoudens een lokale cookie met gecodeerde inloggegevens wanneer de gebruiker er tijdens het inloggen voor kiest om zijn inloggegevens te bewaren ('automatisch inloggen').  

Hyperlinks
We bieden je op onze website enkele links aan naar sites van andere organisaties, bijvoorbeeld Academy Coaching. We dragen geen verantwoordelijkheid voor hoe deze organisaties omgaan met je gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door de Affiliatie.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid
Je kunt bij de Affiliatie een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in een computerbestand naar jou of een ander door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar a.veldkamp@dz.nl.

Hoe wij je persoonsgegevens beveiligen
De Affiliatie neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming (fg@dz.nl).

Klachten
Tot slot: Je hebt de mogelijkheid over het gebruik van je persoonsgegevens een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


19 juni
13:30
15:00
Medicatieveiligheid
15:15
16:00
Ondervoeding en Sondevoeding
16:00
17:30
Gastcollege Gezondheidsraad
26 juni
12:45
13:15
Diabetische voet
13:30
15:00
Coach
15:15
16:45
Carrousel 2
3 juli
13:00
15:00
Workshop Now What (verplicht)
15:15
16:15
KWC Kinder