dinsdag 19 januari 2021
Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

mij onthouden help 
inschrijving

Longgeneeskunde

Beschrijving

Co-assistentschap Longziekten

De longartsen bieden een M2 stage van 4 weken en een M3 (semi-arts) stage van 14 of 6 weken. Het opleiden van coassistenten en arts-assistenten vormt een vanzelfsprekend onderdeel van ons vak. We proberen hieraan enthousiast inhoud te geven. Welkom dus !

De co-schappen bieden aanstaande artsen de gelegenheid kennis en ervaring op te doen in het brede gebied van de gezondheidszorg. Kennis van pulmonale klachten en ziektebeelden zijn voor elke arts van belang, omdat ze heel regelmatig gezien worden, zowel door de huisarts als in de tweede lijn.

Tijdens de M2 stage zal, behoudens het vergroten van de kennis op longgebied, vooral ook de nadruk worden gelegd op je communicatieve vaardigheden en het doen groeien van je professionele houding. We doen dit door een veilige werkomgeving te bieden met laagdrempelige supervisie en veel leermomenten.

Je wordt actief betrokken bij de zorg voor opgenomen patiënten. Mede afhankelijk van al aanwezige kennis en vaardigheden is het mogelijk enkele “eigen” patiënten zelf te begeleiden, uiteraard onder supervisie van arts-assistent en longarts. Bij deze zorg horen o.a. het maken van een opnamestatus, het in kaart brengen van actuele zorgproblemen, het maken van een diagnostisch- en behandelplan, het dagelijks vervolgen van het klinisch beloop en het voeren van overleg met andere zorgverleners. Vanzelfsprekend voer je gesprekken met patiënt en evt familie.

Op de polikliniek wordt elke middag een nieuwe patiënt voor jou afgesproken. Hiervan maak je een zgn modelstatus, die resulteert in een relevante samenvatting, een differentiaaldiagnose en een voorstel voor verder onderzoek en eventuele behandeling. Elke nieuwe patiënt wordt direct aansluitend uitgebreid met de longarts besproken.

Je loopt mee met longfunctieanalisten om inzicht te krijgen in het verrichten en beoordelen van longfuncties. Vanzelfsprekend ben je in de gelegenheid om aanwezig te zijn bij verrichtingen, zoals de bronchoscopie, puncties en het plaatsen van thoraxdrains. De vakgroep verzorgt dagelijks tijdens lunchtijd 1:1 onderwijs. Je kunt actief bijdragen aan de regelmatige besprekingen.

Wij bieden tevens een M3 stage voor semi-artsen ( 14 of 6 weken). Het doel van deze stage is o.a. het verder vergroten van kennis en vaardigheden op de klinische afdeling tot het nivo dat van een beginnende A(N)IO wordt verwacht. Meerdere collega’s hebben deze stage al met enthousiasme en veel opbrengst doorlopen.Morgen
12:30 Infuus beleid
13:30 KWC gezondheidsrecht I