dinsdag 19 januari 2021
Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

mij onthouden help 
inschrijving

Gynaecologie

Beschrijving

Tijdens het M2 coschap Gynaecologie en Verloskunde, dat 4 weken duurt, is één week beschikbaar voor met name  operatieve gynaecologie, een week voor werkzaamheden op de afdeling verloskunde en de verloskamers en twee weken voor de polikliniek. 

Gedurende de OK stage krijg je meestal het volledige scala van gynaecologische operatieve verrichtingen te zien en mag je assisteren bij abdominale, vaginale, laparoscopische en hysteroscopische ingrepen. 

Op de verlosafdeling zal je aanwezig zijn bij een aantal bevallingen en mogelijk kunstverlossingen of sectio’s en als het een beetje meezit mag je zelf een bevalling begeleiden. Natuurlijk is er ruim gelegenheid om ervaring op te doen met werkzaamheden in de avond en nacht, als je dat wil, hoewel we dat niet kunnen verplichten. We denken wel dat het goed is voor jezelf om te kijken of je daar tegen kunt voor je een carrière plant in een specialisme met activiteiten met een acuut karakter, die zich uitstrekken over 24 uur. Uiteraard mag je de buiten kantooruren gewerkte tijd de volgende dag compenseren. 

Elke specialist van de afdeling GVV heeft een of twee aandachtsgebieden en om het hele palet van het vak te zien zou je toch met alle specialisten een keer mee moeten kijken. Naast de reguliere poli’s zijn er nog zwangeren poli’s voor nieuwe en voor controle patiënten, POP-poli (voor zwangeren met complexe psychosociale problematiek), echospreekuren voor prenatale diagnostiek, fertiliteitspreekuren, IVF poli, colposcopie spreekuur, vulvapoli (met dermatoloog), poliklinische OK’s en de buitenpoli’s in Raalte, Holten en Rijssen voor het beeld van de algemene praktijk. Voor de coassistenten die geïnteresseerd zijn kan een dagje meelopen bij de Stimezo, waar onder ander zwangerschapsafbrekingen plaatsvinden, in Zwolle worden geregeld. Heel nuttig voor toekomstige huisartsen. Op de polikliniek wordt je vertrouwd gemaakt met het gynaecologisch onderzoek en krijg je een indruk van de mogelijkheden van echoscopische beeldvorming tijdens het consult. Dit is ook de plek om praktijkbeoordelingen en toetsmomenten in te bouwen en je anamnestische vaardigheden te vergroten. 

We vragen je een keer een referaat te houden over een van een serie vaste onderwerpen waarvan we vinden dat je die kennis zeker mee moet krijgen.. Die bespreek je met een van de oudste opleidingsassistenten en met je collega coassistenten. Verder bemoedigen we sterk dat je een keer aanhaakt bij het maken van een CAT ( Critically Appraised Topic ) waarvan de oorsprong meestal in een discussie tijdens een overdracht ligt. 

Gedurende de M3 fase is er de mogelijkheid van een klinische stage van maximaal 20 weken, waarbij een deel zal bestaan uit een zaalstage van 6 weken, waarbij je toe groeit naar een rol als “zaalarts”, een deel uit de klinische verloskunde gedurende 6-8 weken , waarbij het streven is om aan het einde daarvan zelfstandig een partus te kunnen begeleiden, en een periode van 6 weken verdieping in een van de deelgebieden zoals urogynaecologie, perinatologie of voortplantingsgeneeskunde. Daarnaast is er de mogelijkheid tot het doen van een wetenschappelijke stage van maximaal 20 weken  waarbij verschillende onderwerpen voor handen zijn en in goed overleg een keuze of een eigen onderwerp kan worden onderzocht met directe begeleiding van een van de gynaecologen.Morgen
12:30 Infuus beleid
13:30 KWC gezondheidsrecht I