dinsdag 19 januari 2021
Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

mij onthouden help 
inschrijving

Pathologie

Beschrijving

Tijdens het co-schap pathologie komen alle aspecten van de klinische pathologie aan bod. De co-assistent gaat onder supervisie operatie preparaten uitsnijden (macro-scopie), coupes kijken (microscopie) en concept verslagen maken. De co-assistent zal secties bijwonen en participeert in de multidisciplinaire patiëntbesprekingen. De co-assistent wordt dagelijks door een van de pathologen gesuperviseerd.

De werkzaamheden van een patholoog zijn:

  • Macroscopische beoordeling van cel- en weefsel materiaal.
  • Microscopische beoordeling van cel- en weefsel materiaal en rapporteren van de bevindingen.
  • Vriescoupe diagnostiek.
  • Uitvoeren van secties.
  • In multidisciplinaire patiëntebesprekin-gen participeren.


Morgen
12:30 Infuus beleid
13:30 KWC gezondheidsrecht I