donderdag 28 mei 2020
Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

mij onthouden help 
inschrijving

Tropengeneeskunde

Beschrijving

Voor co-schappen Tropengeneeskunde of Sociale Geneeskunde in de tropen zijn er een aantal opties. Een goede planning, in overleg met de affiliatie coördinator, de coördinator buitenlandstages (dr. JR Huizenga), de regionale coördinator Sociale Geneeskunde en stageverlenende instanties is cruciaal. Een buitenlandstage (ook een 11e of 12e), die zodanig is vorm gegeven dat die leidt tot een formeel studieresultaat (dus tot toekenning van extra studiepunten) komt in aanmerking voor facultaire subsidies. Meer informatie hierover vind je in de studiegids