dinsdag 19 januari 2021
Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

mij onthouden help 
inschrijving

Medische Microbiologie

Beschrijving

Medische microbiologie omvat alles wat met diagnostiek, therapie en preventie van infectieziekten te maken heeft. Tijdens het coschap zal kennis worden gemaakt met de laboratoriumdiagnostiek, mede door middel van een praktijkopdracht. De klinische relevantie van de resultaten zal aan bod komen tijdens het samen met de arts-microbioloog autoriseren van uitslagen en deelname aan multidisciplinaire besprekingen. De behandeling van infecties met antibiotica en de  toenemende resistentieproblematiek zullen hierbij regelmatig aan bod komen. De arts-microbioloog werkt nauw samen met Deskundigen Infectiepreventie en ook de afdeling Infectieziektenbestrijding van de GGD. Werkbezoeken aan deze afdelingen behoren tot de mogelijkheden van het coschap. Tenslotte wordt van de co-assistent gevraagd een nader te bepalen infectieziekten-vraagstuk door middel literatuuronderzoek te bestuderen en in de laatste week daarover een voordracht te houden van ca 15-20 minuten. Na het coschap zal de coassistent een goede indruk hebben van het veelzijdige werkterrein van de arts-microbioloog. Morgen
12:30 Infuus beleid
13:30 KWC gezondheidsrecht I