dinsdag 19 januari 2021
Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

mij onthouden help 
inschrijving

Intensive Care

Beschrijving

Als co-assistent op de intensive care maak je kennis met de zorg voor ernstig zieke patiënten, vaak met falen van vitale functies. Je werkt mee in een team van intensivisten, IC-artsen en IC-verpleegkundigen dat veel gelegenheid biedt voor onderwijs en begeleiding. In de eerste week van het co-schap leer je hoe je systematisch de toestand van een patiënt en ontwikkelingen in het ziektebeloop evalueert. De methode is erop gericht dat je na korte tijd in staat bent om alle relevante informatie over de toestand van een IC-patiënt inclusief monitoring gegevens, ondersteuning van vitale functies, noodzakelijke lijnen, catheters en drains alsmede paramedische ondersteuning te benoemen. De methode is gebaseerd op de ABCDE methodiek, maar is uitgebreider en toegespitst op de bijzondere omstandigheden van een IC-patiënt. Je leert op een veilige manier IC-patiënten te onderzoeken en activerende gegevens te destilleren uit de verzamelde informatie, waarmee het behandelplan kan worden bijgesteld en geëvalueerd.

Door de concentratie van belangrijke pathologie biedt dit co-schap een uitgelezen mogelijkheid om je verder te bekwamen in het lichamelijk onderzoek en pathofysiologisch denken. Daarbij maak je kennis met technieken voor monitoring en ondersteuning van vitale functies en toepassingen van echografisch onderzoek aan het bed. Je leert je bevindingen tenslotte samen te vatten bij de presentatie van een casus tijdens het dagelijks multidiciplinair overleg.

Het co-schap behelst echter nog veel meer. Het voert je mee naar de opvang van acute patiënten op de SEH en bij reanimaties, naar de beoordeling van zieke patiënten op verpleegafdelingen met het spoed-interventieteam en de nazorg voor patiënten met ademhalings- of luchtwegproblemen door het luchtwegteam. Het leren herkennen van bedreigde vitale functies (met name luchtweg, ademhaling en circulatie) komt hierbij aan bod. Je wordt tijdens het co-schap ook geconfronteerd met de grote last die IC-patiënten soms moeten dragen, vaak in combinatie met ernstige beperkingen in de communicatie en leert hoe je hiermee om kunt gaan op een wijze die steun en duidelijkheid biedt aan de patiënt. Ook het bijwonen van gesprekken met familie en naasten waarbij soms behandelbeperkingen of een palliatief beleid moeten worden besproken maakt deel uit van de stage. De IC biedt hiermee naast de M2 stage ruime mogelijkheden voor een M3 stage waarbij je geleidelijk zelfstandiger leert werken en er de mogelijkheid is om eerste ervaringen op te doen met het zekeren van een bedreigde luchtweg, ondersteuning van de ademhaling en met invasieve technieken.Morgen
12:30 Infuus beleid
13:30 KWC gezondheidsrecht I